Polecamy...
 

Projekt CHEOPS

Technologia produkcji niskokosztowych i wysokowydajnych perowskitowych ogniw słonecznych phOtovoltaic Celem projektu CHEOPS jest opracowanie bardzo tanich, ale wysoce wydajnych urządzeń fotowoltaicznych (PV) opartych na powstającej...

Zobacz więcej
 

Projekt Proton

Nowe podejście do leczenia nowotworów wewnętrznych poprzez aktywację fotouczulaczy przez protony. Nowotwory mózgu takie jak glioblastoma multiforme (GBM) są praktycznie nieuleczalne z powodu ich lokalizacji i naciekowego charakteru...

Zobacz więcej
 

S-HELP

Wydarzenia niestabilne, takie jak klęski żywiołowe, niosą ze sobą perspektywę szybkiego rozprzestrzeniania się i zagrożenie katastrofalnymi skutkami dla Europy. Podatność na zagrożenia i skutki kaskadowe mogą prowadzić do znacznych...

Zobacz więcej

PROHEALTH - Zrównoważona intensywna produkcja trzody chlewnej i drobiu

 

Choroby produkcyjne zagrażają zdrowiu i dobrostanowi zwierząt, powodując nieefektywność, która ma negatywny wpływ na rentowność, ślad...

Zobacz więcej

Dofinansowania unijne dla firm

 

Działalność biznesowa w Polsce będzie wspierana ze środków rodzimych oraz środków europejskich. Dofinansowania unijne dla firm dają obecnie...

Zobacz więcej

Projekty polskie jako pierwsze otrzymają dotacje z Unii Europejskiej (MIB).

 

Polska jako pierwsza otrzymała zgodę od Unii Europejskiej na dotacje z funduszy unijnych przewidzianych na lata 2014 – 2020. W programie...

Zobacz więcej

Unijne dofinansowanie innowacji w Wieltonie. Polska firma przejmuje w Europie

 

Giełdowa firma Wielton ma przed sobą testy nowych konstrukcji, które zostały przygotowane w specjalnym centrum badawczo-rozwojowym. Firma mogła...

Zobacz więcej

Częstochowa: dofinansowanie unijne na zatrudnienie niań

 

W Częstochowie mają się pojawić środki finansowe, które przeznaczone będą do tworzenia nowych miejsc w żłobku, klubie dziecięcym czy dla...

Zobacz więcej

Dofinansowanie z UE na rozpoczęcie działalności – inicjatywa JEREMIE

 

Inicjatywa JEREMIE to coś nowego, gdy chodzi o dotacje z UE. Jest to wsparcie, którego inicjatorem będzie Komisja Europejska, a przeznaczone...

Zobacz więcej