Polecamy...

3. spotkanie międzynarodowe w ramach projektu aSkills

23 sierpnia 2022

Trzecie spotkanie ponadnarodowe dla projektu "ASKILLS- ASSESSMENT OF SOCIAL SKILLS FOR BETTER POSSIBILITIES FOR EMPLOYMENT" zostało zmaterializowane w Atenach15 i16 października 2013 roku.Projekt realizowany jest w ramach projektu LDV Transfer innowacji.

Trzecie spotkanie ponadnarodowe europejskiego projektu "ASKILLS- ASSESSMENT OF SOCIAL SKILLS FOR BETTER POSSIBILITIES FOR EMPLOYMENT", realizowanego w ramach LDV Transfer of innovation, odbyło się w Atenach w dniach15 i16 października 2013 roku.

Projekt aSkills ma na celu opracowanie systemu oceny i akredytacji zarówno nieformalnej jak i pozaformalnej edukacji i wiedzy szkoleniowej dla osób bezrobotnych, które nabyły umiejętności i kompetencje dzięki doświadczeniu zawodowemu.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie i omówienie narzędzi, które zostały dotychczas wypracowane, przez partnerów projektu. Podczas spotkania pojawiły się sugestie, które dotyczyły korekty i udoskonalenia narzędzi, omówiono również aplikację pilotażową, której rozpoczęcie planowane jest na styczeń 2014 roku.

W spotkaniu uczestniczył prezes Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości, dr Anastasios Vasileiadis, a także partnerzy projektu ze Szwecji, Austrii, Bułgarii i Rumunii.


Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych.

To może Cię zainteresować