Polecamy...

Dofinansowanie Unijne

23 maja 2016

W nowej perspektywie będziemy mieli inne zasady finansowania dla przedsiębiorców. W działaniach nowych programów mamy wprowadzone zasady nieco inne niż te, które mieliśmy w poprzedniej perspektywie.

Zmieniały się programy i obecnie mamy ramowe propozycje, które maja wpływać na większą konkurencyjność firm małych i średnich. Programy, które obecnie są nam proponowane mają między innymi wpływać na większą konkurencyjność oraz pozycję unijnych podmiotów gospodarczych. Chodzi o propagowanie kultury przedsiębiorczości i działanie, które będzie zmierzać do tworzenia nowych miejsc pracy.

Mamy dość duży budżet przeznaczony na tego typu działania, w związku z czym będzie można rozwinąć swoją działalność w skuteczny sposób. Dofinansowanie unijne w nowej perspektywie zmienia zasady finansowania dla przedsiębiorców. W działaniach nowych programów ramowych zastępuje poprzednie finansowaniem udostępnianym w innych programach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Cosme - Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium - sized enterprises).

Główne cele programu to:

Program w zasadzie jest kontynuacją trzech wcześniejszych programów takich jak: PROGRESS, EURES oraz Progress Microfinance. Instrumenty te tworzą trzy główne osie EaSI, które miały wspierać między innymi zmiany w kwestiach związanych ze sprawami społecznymi czy zatrudnieniem. Budżet tego programu sięgał prawie mld euro co rzeczywiście dawało wiele możliwości.

Horyzont 2020 - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 (The Framework Programme for Research and Innovation).

programy dofinansowań unijnych To nowy program, który ma wpływać na strategię techniczne rozwoju Europy. Dotyczyło to miedzy innymi badań i tworzenia rozwiązań innowacyjnych. W tym programie mieliśmy trzy składowe, w ramach których określone były szczególne kwestie związane z przyznawaniem tego dofinansowania. Przede wszystkim założenie jest takie, że wsparcie będzie dotyczyć technologii informacyjnych, komunikacyjnych. Dąży się do rozwoju nowoczesnych form i zaawansowanych materiałów.

Kreatywna Europa – jest to program, który będzie kierowany do świata kultury i ma dawać możliwość finansowania inwestycji z zakresu teatru, muzyki czy literatury.

Tym samym program ma bezpośrednio wpływać na wsparcie dziedzictwa kultury narodowej. W ramach programu mają się pojawiać środki wspierające kulturę i sektor o charakterze kreatywnym.

To może Cię zainteresować