Polecamy...

Projekty dofinansowań

 

Projekty polskie jako pierwsze otrzymają dotacje z Unii Europejskiej (MIB).

Polska jako pierwsza otrzymała zgodę od Unii Europejskiej na dotacje z funduszy unijnych przewidzianych na lata 2014 – 2020. W programie będzie uczestniczyć w sumie 11 projektów drogowych, z czego Komisja Europejska już zatwierdziła w dniu 16.03.2016, aż 10 projektów dotyczących...

Zobacz więcej
 

Dofinansowanie z UE na rozpoczęcie działalności – inicjatywa JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE to coś nowego, gdy chodzi o dotacje z UE. Jest to wsparcie, którego inicjatorem będzie Komisja Europejska, a przeznaczone ono będzie dla tych podmiotów, które rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for...

Zobacz więcej