Polecamy...

Projekty dofinansowań

 

Projekt MORE

Kształcenie przyszłych inżynierów europejskich w zakresie ciężkich maszyn mobilnych nowej generacji: Robotyzacja sterowana sztuczną inteligencją, efektywność energetyczna i optymalizacja procesówEuropejskie sektory budownictwa, logistyki i rolnictwa stoją przed wieloma wyzwaniami...

Zobacz więcej
 

Projekt InPharma

W pełni zintegrowane, wolne od zwierząt, kompleksowe podejście do modelowania rozwoju doustnych produktów leczniczychLeki doustne są preferowane przez setki milionów pacjentów w Europie. Jednak wyzwania związane z opracowywaniem leków do podawania doustnego wzrosły ogromnie w ciągu...

Zobacz więcej
 

KTI-Projekt - Wartość kształcenia ustawicznego

Opracowanie i empiryczne sprawdzenie praktycznych instrumentów oceny w zakresie transferu wiedzy i finansowania. Inwestycja w kształcenie zawodowe ma dla regionu gospodarczego Schweiz centralne znaczenie, ponieważ wysoko wykwalifikowani pracownicy stanowią istotny czynnik innowacyjności i...

Zobacz więcej
 

Projekt VANGUARD

Terapia Komórkowa Nowej Generacji: Bioartificial Pancreas to Cukrzyca typu 1 Czterdzieści milionów osób na całym świecie cierpi na cukrzycę typu 1. U zdecydowanej większości pacjentów choroba ta jest leczona za pomocą insulinoterapii, ze względu na ograniczoną dostępność terapii...

Zobacz więcej
 

Projekt CHEOPS

Technologia produkcji niskokosztowych i wysokowydajnych perowskitowych ogniw słonecznych phOtovoltaic Celem projektu CHEOPS jest opracowanie bardzo tanich, ale wysoce wydajnych urządzeń fotowoltaicznych (PV) opartych na powstającej technologii perowskitowej (PK). W skali laboratoryjnej(20%...

Zobacz więcej
 

Projekt Proton

Nowe podejście do leczenia nowotworów wewnętrznych poprzez aktywację fotouczulaczy przez protony. Nowotwory mózgu takie jak glioblastoma multiforme (GBM) są praktycznie nieuleczalne z powodu ich lokalizacji i naciekowego charakteru. Fluorescencja specyficznych dla GBM fotouczulaczy (PSs)...

Zobacz więcej
 

S-HELP

Wydarzenia niestabilne, takie jak klęski żywiołowe, niosą ze sobą perspektywę szybkiego rozprzestrzeniania się i zagrożenie katastrofalnymi skutkami dla Europy. Podatność na zagrożenia i skutki kaskadowe mogą prowadzić do znacznych obrażeń, chorób i utraty życia. Uszkodzenia...

Zobacz więcej
 

Projekty polskie jako pierwsze otrzymają dotacje z Unii Europejskiej (MIB).

Polska jako pierwsza otrzymała zgodę od Unii Europejskiej na dotacje z funduszy unijnych przewidzianych na lata 2014 – 2020. W programie będzie uczestniczyć w sumie 11 projektów drogowych, z czego Komisja Europejska już zatwierdziła w dniu 16.03.2016, aż 10 projektów dotyczących...

Zobacz więcej
 

Dofinansowanie z UE na rozpoczęcie działalności – inicjatywa JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE to coś nowego, gdy chodzi o dotacje z UE. Jest to wsparcie, którego inicjatorem będzie Komisja Europejska, a przeznaczone ono będzie dla tych podmiotów, które rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for...

Zobacz więcej