Polecamy...

Kredyt technologiczny i jego specyfika

25 maja 2016

Kredyt technologiczny zwraca na siebie uwagę z przynajmniej kilku powodów, bez wątpienia jednak na szczególną uwagę zasługuje to, że mamy w jego przypadku do czynienia z jedyną dotacją na inwestycję, która nie przewiduje limitu na koszty budowlane.

28 lipca może być w jego przypadku datą szczególnie doniosłą, właśnie wtedy ruszy bowiem kolejny konkurs organizowany w ramach działania „Kredyt na innowacje technologiczne”, Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Sam kredyt technologiczny jest rozwiązaniem innowacyjnym między innymi dlatego, że dotacja wypłacana jest w jego przypadku w formie tak zwanej premii technologicznej.

Jest to informacja o szczególnym znaczeniu dla małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru całego kraju. Te będą mogły składać swoje wnioski do 30 września. Oczywiście, nie każdy może liczyć na takie rozwiązanie, oczekuje się bowiem, że finansowana w ten sposób inwestycja będzie dotyczyć innowacji technologicznych. Te mogą być wynikiem własnych prac B+R oraz prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców już w ramach projektu.

Premia technologiczna to spłata części kredytu, którego udziela bank komercyjny. Nie można też zapominać o tym, że sam przedsiębiorca powinien legitymować się środkami własnymi. Od tych oczekuje się, że będą stanowić co najmniej 25 procent tak zwanych kosztów kwalifikowanych inwestycji finansowanej z tego źródła. Sama przeznaczona dla naszego państwa kwota nie jest mała, w ramach programu obowiązującego w latach 2014-2020 wynosi więc 422.055.000 euro.

pieniądze na inwestycje technologiczne Na wsparcie mogą liczyć podmioty gospodarcze pod warunkiem, że do prowadzonej przez nie działalności dochodzi na terenie RP. Firmy muszą też spełniać kryteria umożliwiające zaliczenie je do grona mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Celem wsparcia powinny być inwestycje technologiczne.

Te mogą dotyczyć między innymi zakupu oraz wdrożenia nowej technologii, wdrożenia opracowanej przez siebie technologii i uruchomienia na jej podstawie produkcji nowych lub znacznie ulepszonych towarów, usług oraz procesów. Sama technologia powinna przyjmować postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej.

To może Cię zainteresować