Polecamy...

Projekty funduszy europejskich i dotacje 2014 – 2020.

30 maja 2016

Dofinansowania z Unii Europejskiej to spora szansa dla wielu przedsiębiorstw, które nie mają własnych środków finansowych na rozwój działalności i wprowadzanie innowacji. Tutaj o wsparcie finansowe może starać się zarówno małe przedsiębiorstwo rodzinne, jak i duża firma zatrudniająca kilkudziesięciu pracowników.

Projekty będą składane i realizowane w ramach dofinansowań na lata 2014 – 2020, co zastępuje działanie w ramach funduszy europejskich z lat 2007 – 2013. Nowy program z którego przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać środki finansowe nosi nazwę Inteligentny Rozwój, a jest on oparty na działaniu poprzedniego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedsiębiorcy w małych czy większych firmach będą mogli uzyskać dotacje unijne na różnego typu działania, w tym szczególnie na rozwój i budowę na wsparcie B + R, wzrost i wsparcie innowacyjnych działań w przedsiębiorstwie, a także na zintensyfikowanie prac naukowo – badawczych, co zwiększy udział Polski na polu międzynarodowym w tych dziedzinach.

Na uruchomienie i pomoc w ramach projektów zakwalifikowanych do PO Inteligentny Rozwój zostało przeznaczone około 8,5 mld euro. Dzięki funduszom europejskim mamy także szansę na uzyskanie dofinansowania na szkolenia i dokształcenie pracowników. Pracownik z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie działań firmy, to prawdziwy skarb, dlatego bardzo ważne jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej bazy szkoleniowej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co jest równocześnie inwestycją w pracownika jak i w przedsiębiorstwo.

Na lata 2014 – 2020 został przygotowany Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, który ma przeznaczyć sporą cześć swoich funduszy na rozwój i edukacje pracowników w firmach. Kolejnym programem wartym uwagi jest Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska, który jest kontynuacją programu z lat poprzednich. W tym przypadku głównym celem działań jest nakierowanie gospodarki na rozwój i wsparcie efektywności w gospodarce zasobami naturalnymi, a przy tym także odpadami.

unijne programy dofinansowańProgram ten przeznaczy znaczną pulę swoich zasobów finansowych na projekty typu: inicjacja i zastosowanie inteligentnych systemów produkcyjnych, budowa elektrowni wiatrowych, inwestycje w budownictwo pasywne, co wpłynie równocześnie na rozwój gospodarki, ale także na polepszenie stanu środowiska naturalnego. Uruchomione zostaną także Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw, gdzie będą zagospodarowane fundusze na bieżące i najważniejsze problemy danych regionów. Powyższe programy dostępne są dla każdego i warto pokusić się o skorzystanie z nich, mając w perspektywie rozwój i zwiększenie zysków.

To może Cię zainteresować