Polecamy...

Projekty IED, które wzmacniają pozycję kobiet!

8 sierpnia 2022

W ciągu ostatnich kilku lat kobiety są coraz bardziej aktywne w różnych dziedzinach. W świecie biznesu, choć kobiety wciąż nie mają takich samych szans jak mężczyźni, nastąpiła wielka zmiana. Obecnie kobiety stanowią 40% nowych przedsiębiorców na świecie i każdego dnia coraz więcej kobiet zwraca się ku przedsiębiorczości.

Kobiety nie mają jeszcze równych szans w dziedzinie biznesu. Dlatego coraz więcej kobiet chce być swoimi własnymi szefami. Chcą rozwijać swoją wiedzę i doświadczenie oraz budować własne biznesy. Biznesy, które pomogą im pokazać swoje prawdziwe możliwości i udowodnić, że kobiety są równe mężczyznom, jeśli chodzi o biznes i rynek pracy. Najlepszym sposobem, aby to zrobić jest przedsiębiorczość.

Nasze doświadczenie w dziedzinie przedsiębiorczości pokazało nam, że kobiety w firmach i na ważnych stanowiskach mogą mieć tylko pozytywny wpływ na biznes. Jest to jeden z powodów, dla których firmy należące do kobiet mogą odnosić takie same sukcesy jak firmy należące do mężczyzn.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, jako centrum doskonałości w dziedzinie przedsiębiorczości w całej Europie, zawsze koncentrował się na tematach, które dotyczą kobiet i przedsiębiorczości. Dzięki naszemu 14-letniemu doświadczeniu w projektach unijnych, znamy zmiany na rynku pracy i jak mogą one wpływać na tematy społeczne. Dlatego większość naszych projektów będzie uwzględniać kobiety jako grupę docelową. Oczywiście, jesteśmy szczególnie dumni z naszych projektów, które skupiają się wyłącznie na wzmocnieniu pozycji kobiet. Oto kilka z naszych najsilniejszych projektów, które wzmacniają pozycję kobiet:

Urbagri4women

Głównym celem projektu było przeprowadzenie działań, które pomogłyby migrującym kobietom zintegrować się z gościnnymi społecznościami i odnaleźć w nich swoje miejsce. Ponadto, projekt miał na celu zaangażowanie lokalnych i krajowych organów i podmiotów, w celu stworzenia długotrwałych relacji wsparcia i solidarności. Dlatego też, dzięki szkoleniom, kobiety migrantki otrzymały nową wiedzę i kompetencje dotyczące rolnictwa, jak również potencjalnych działań przedsiębiorczych , które mogą być realizowane, oraz ich przydatności w integracji społeczności lokalnych. Szkolenia te były oparte na kursie szkoleniowym, który został opracowany przez partnerstwo URBAGRI4WOMEN i obejmowały szeroki zakres tematów, takich jak "Życie w UE", "Wprowadzenie do przedsiębiorczości", "Wprowadzenie do działalności rolniczej". Szkolenie jest dostępne we wszystkich językach partnerów. W ramach projektu opracowano również Zieloną Księgę i Manifest , aby zapewnić, że projekt i jego wpływ będą kontynuowane po jego zakończeniu.

FEMME

Projekt FEMME miał na celu:

  • Wzmocnienie pozycji trenerów/ edukatorów dorosłych w zakresie mumpreneurship
  • Wzmocnienie pozycji mumpreneurów
  • Stworzenie mapy stanu wiedzy na temat mumpreneurship w krajach partnerskich
  • Wymiana najlepszych praktyk w zakresie inicjatyw mumpreneurship
  • Rozpowszechnianie mumpreneurship poprzez stworzenie podstaw dla Europejskiej Sieci Mumpreneurship;
  • Zapewnienie ekonomicznej/społecznej równości płci.

Open Mind

Open Mind ma na celu inkubację przedsiębiorczości społecznej i zdolności do innowacji za pomocą otwartych treści online w formie gier dla studentów wszystkich kierunków studiów, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Taka integracyjna i kompleksowa platforma gamifikowana do nauki przedsiębiorczości społecznej była innowacją we wszystkich krajach partnerskich. Łączyła ona naukę z funkcjami społecznymi i społecznością internetową służącą wsparciu i mentoringowi.

Jedną z kluczowych korzyści tego projektu było to, że był on skierowany do społeczności defaworyzowanych(kobiet i młodych ludzi, zwłaszcza ze studiów niebiznesowych), które były w dużym stopniu wykluczone z systemu przedsiębiorczości. Grywalizowany kurs przedsiębiorczości społecznej jest dostępny za darmo w 5 językach i jest dostosowany do potrzeb studentów i uczennic z różnych środowisk. Grywalizacja zapewniła unikalne i zapadające w pamięć środowisko uczenia się przez doświadczenie, w którym studenci będą rozwijać wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności i postawę przedsiębiorczą w tym samym czasie.

E-STEAM

Celem projektu E-STEAM jest ustanowienie synergii pomiędzy szkołami i rynkiem pracy w kierunku kreatywnego i znaczącego zaangażowania dziewcząt w edukację STEAM (Science, Technology, Engineering Art and Mathematics) poprzez program mentorski Program skupia się na:

  • Rozwijaniu wirtualnej platformy jako centrum zasobów dla praktycznych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych uzupełniających programy nauczania w szkołach
  • Wykorzystaniu i rozpowszechnianiu spersonalizowanych działań poprzez promowanie korzystania z tej platformy

To tylko cztery z naszych najsilniejszych projektów UE skupiających się na wzmocnieniu pozycji kobiet, aby stały się przedsiębiorcami, aktywnymi członkami społeczeństwa i ogólnie stały się bardziej niezależne. IED zawsze skupiał się i będzie skupiał na braniu udziału w projektach, które promują zmiany społeczne. Czy to poprzez pomoc grupom zagrożonym znalezieniem swojego miejsca w społeczeństwie, czy też pomoc w rozwoju innowacyjnych technologii, zawsze będziemy wykorzystywać naszą doskonałość w przedsiębiorczości do promowania działań i aktywności, które pomogą nam dokonać zmiany!

To może Cię zainteresować