Polecamy...

Dołącz do procesu pilotażowego projektu Enjoy Language In Tourism!

24 sierpnia 2022

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Folkuniversitetet Kristianstad Sweden (partner wiodący), BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Business Foundation for Education, Learnwell Oy i Careers Europe, realizuje projekt Leonardo Da Vinci w kontekście programu Lifelong Learning zatytułowanego Enjoy Language. Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby poinformować Cię o projekcie, który jest realizowany i możliwość udziału w procesie pilotażowym, który będzie miał miejsce w listopadzie 2012.

Projekt ma na celu umożliwienie młodym ludziom pracującym w sektorze turystycznym, którzy mają szczególne "opory w nauce języków obcych", ustanowienie ich "cieszenia się językiem" poprzez zwiększenie ich zainteresowania i przyswajania języków obcych oraz zwiększenie ich udziału w uczeniu się przez całe życie.

Projekt ma na celu wniesienie użytecznego uzupełnienia w dziedzinie szkoleń turystycznych poprzez adaptację, testowanie, rozpowszechnianie i włączanie do głównego nurtu materiałów do nauki języków obcych poprzez nieformalne uczenie się.

Obecnie opracowywany jest Podręcznik i Metodologiczny Zestaw Narzędzi, zawierający sekcje dla specjalnych wymagań przedsiębiorców i pracowników w sektorze turystycznym. Toolbox i Handbook będą promować wykorzystanie nieformalnego uczenia się i zapewnią aktywne metody uczenia się ściśle związane z sektorem turystycznym. Narzędzia te będą pilotowane na grupach docelowych i potencjalnych beneficjentach, a Ty będziesz miał możliwość aktywnego uczestnictwa.

Możesz wziąć udział w procesie pilotażowym poprzez:

  • Wypełnienie niniejszego formularza zainteresowania
  • Przesłanie formularza pocztą elektroniczną na adres info@entre.gr lub faksem na numer +30 2410 - 626943

To może Cię zainteresować