Polecamy...

5. Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Enjoy Language

22 września 2022

W dniach 28-29 października 2013 roku w Sofii zmaterializowało się piąte spotkanie ponadnarodowe projektu europejskiego "Enjoy Language" w ramach LDV Transfer of innovation. Projekt realizowany jest w ramach LDV Transfer innowacji.

W dniach 28-29 października 2013 r. w Sofii odbyło się5 i ostatnie spotkanie ponadnarodowe europejskiego projektu " Enjoy Language" realizowanego w ramach programu LDV Transfer innowacji.

Projekt zakłada opracowanie materiałów edukacyjnych, z podejściem nieformalnego uczenia się na językach obcych dla pracowników, którzy pracują w sektorze turystycznym. Projekt ma na celu przyczynienie się do szkolenia pracowników w sektorze turystyki poprzez opracowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych do nauczania języków obcych z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania.

Głównymi tematami, które zostały omówione na spotkaniu były rezultaty projektu w zakresie upowszechniania i wykorzystania oraz dyskusja nad raportem z postępu prac. Ponadto zaprezentowano ostateczne wydanie narzędzi, podręcznika, skrzynki narzędziowej, słowniczka, arkuszy roboczych, które zostały opracowane przez partnerów projektu. Wreszcie, partnerzy przeszli do omówienia ostatnich aspektów związanych z raportem końcowym i przeszli przez wszystkie dokumenty, które są wymagane w raporcie końcowym.

Na spotkaniu obecny był dr Anastasios Vasiliadis, prezes Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z partnerami projektu ze Szwecji, Austrii, Wielkiej Brytanii i Bułgarii.


Projekt jest współfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej i realizowany w ramach projektu Leonardo da Vinci, Transfer innowacji europejskiego programu "Uczenie się przez całe życie".

Niniejsza publikacja zobowiązuje jedynie jej redaktora. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w dokumencie.

To może Cię zainteresować