Polecamy...

Kiedy VET będzie traktowane poważnie

2 października 2022

Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) potrzebuje silnego zaangażowania, aby podnieść swoją rangę i wzmocnić więzi ze światem zatrudnienia,

pisze dyrektor Cedefopu James Calleja w lipcowym wydaniu Social Agendamagazine.

Debatując nad "imperatywem umiejętności", głównym tematem numeru, James Calleja argumentuje, że takie zaangażowanie "oznacza większy udział w finansowaniu programu Erasmus+, większe wsparcie finansowe dla programów praktyk zawodowych i uczenia się w miejscu pracy na ustawicznych i wyższych poziomach kształcenia i szkolenia zawodowego, a także programy ciągłego rozwoju zawodowego dla nauczycieli, szkoleniowców i mentorów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego".

Zauważa on, że choć "pracodawcy postrzegają kształcenie i szkolenie zawodowe jako szybką ścieżkę do zdolności do zatrudnienia, produkcji i kapitału", potencjał, jaki ono zapewnia, "jestpomijany, ponieważ akademickie kształcenie uniwersyteckie pozostaje celem dla wielu europejskich rodzin, nawet jeśli może nie prowadzić do zatrudnienia.

Pan Calleja podkreśla, że "przyciągnięcie uczących się zarówno do edukacji akademickiej, jak i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach, w tym na uniwersytetach, jest receptą na sukces gospodarczy", dodając, że "bezrobocie wśród młodzieży jest niskie w krajach, w których kształcenie i szkolenie zawodowe jest silne.

W magazynie, który jest wydawany przez DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, dyrektor generalny Michel Servoz pisze, że pierwszym zadaniem kompleksowej strategii na rzecz umiejętności, która ma zostać zaproponowana przez Komisję Europejską w 2016 r., będzie "usprawnienie już istniejących unijnych narzędzi i sieci, tak aby mogły one jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby UE, rządów krajowych i ludzi.

Magazyn można pobrać tutaj.

Jak czytamy na stronie Cedefop.

To może Cię zainteresować