Polecamy...

Projekty polskie jako pierwsze otrzymają dotacje z Unii Europejskiej (MIB).

10 czerwca 2016

Polska jako pierwsza otrzymała zgodę od Unii Europejskiej na dotacje z funduszy unijnych przewidzianych na lata 2014 – 2020. W programie będzie uczestniczyć w sumie 11 projektów drogowych, z czego Komisja Europejska już zatwierdziła w dniu 16.03.2016, aż 10 projektów dotyczących Polski.

Całość przewidziana jest na łączną kwotę 3,3 mld euro, z czego z funduszu europejskiego będzie przeznaczone 1,68 mld euro. Jako jednym z pierwszych projektów zatwierdzonych przez Komisje Europejską, jest projekt drogowy dotyczący budowy drogi ekspresowej na odcinku Rzeszów – Lublin, a jego wartość szacowana jest na 149,6 mln euro. Oprócz tego odcinka, zatwierdzonych zostało łącznie 11 projektów drogowych na długość 340 km, a ich budowa jest oszacowana na kwotę 3,46 mld euro, z czego Polska otrzyma z Unii Europejskiej dofinansowanie w wysokości 1,75 mld euro, czyli nieco ponad połowę całkowitej wartości wszystkich inwestycji.

Minister Infrastruktury i Budownictwa podkreśla, że dofinansowanie z funduszy europejskich jest bardzo dużym osiągnięciem i silnym wsparciem, co pomoże rozwiązać wiele problemów związanych z komunikacją i infrastrukturą w naszym kraju. Projekty które otrzymały wsparcie to także m.in. odcinki drogi ekspresowej S3 (Sulechów - Nowa Sól - Kaźmierzów - Legnica), odcinek drogi ekspresowej S5 (Korzeńsko- Wrocław), S7 (Miłomłyn – Olsztynek, Kraków – Christo Botewa, Checiny - Jedrzejów), S8 (Wiśniewo – Jeżewo, Marki - Radzymin) oraz odcinek S51 (Olsztyn – Olsztynek). Całość projektów została przewidziana na dofinansowanie w latach 2014 – 2020 z projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

inwestycje w lotnictwo Bardzo dużą wagę przywiązuje się do rozwoju osi głównej III (priorytetowej), obejmującej rozbudowę struktury transportu lotniczego oraz drogowego, dającego możliwość dogodnych połączeń krajowych i międzynarodowych. Szczególne znaczenie ma tutaj budowa drogi Olsztyn – Olsztynek, która będzie jednym ze strategicznych etapów osi priorytetowej dróg krajowych TEN-T oraz dla transportu multimodalnego. Będzie to miało przełożenie na odciążenie wielu miast od uciążliwego ruchu drogowego oraz zwiększy dostępność dojazdu do wielu miejsc.

To może Cię zainteresować