Polecamy...

Co trzeba wiedzieć o zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie

6 lipca 2022

Każdy biznes, nowy czy stary, napotyka na ryzyko, które może być uznane za zagrożenie dla jego sukcesu. Sposób definiowania ryzyka jest prosty. Jest to prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia oraz konsekwencje, jakie to zdarzenie może mieć dla biznesu. Na przykład, inwestycja jest dużym wydarzeniem dla firmy. Jeśli inwestycja nie powiedzie się, będzie to miało negatywne konsekwencje dla firmy.

Zarządzanie ryzykiem jest praktyką, która skupia się na identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych konsekwencji dla firmy. Zasadniczo, poprzez zarządzanie ryzykiem, firma skupia się na znalezieniu tego, co może pójść źle, ocenia wszystkie potencjalne ryzyka i zajmuje się nimi poprzez odpowiednie wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem. Kiedy firma zidentyfikuje ryzyko, będzie znacznie lepiej przygotowana do radzenia sobie z nim w sposób opłacalny.

W tym artykule postaramy się przeprowadzić Cię przez ryzyka, z którymi Twoja firma może się spotkać w przyszłości, jak również przez właściwe sposoby radzenia sobie z nimi.

Oto główne kategorie ryzyka, z jakimi najprawdopodobniej może spotkać się Twoja firma:

  • Ryzykofinansowe: Przykładem może być, nie otrzymywanie płatności od klientów na czas lub wcale.
  • Ryzykostrategiczne: Przykładem może być nowy konkurent wchodzący na rynek, przynoszący innowacje, których Twoja firma jeszcze nie wykorzystuje.
  • Ryzykooperacyjne: Przykładem może być zniszczenie lub utrata ważnego sprzętu.
  • Ryzykozgodności: Przykładem mogą być nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia.

Chociaż te cztery kategorie to główne kategorie potencjalnych zagrożeń dla Twojej firmy, istnieje wiele innych, które mogą w równym stopniu zaszkodzić Twojej firmie. Wpadnięcie w więcej niż jedną z tych kategorii jest realną możliwością dla wielu firm. Niektóre inne kategorie obejmują ryzyko związane z niestabilnością polityczną i gospodarczą, ryzyko związane z ochroną środowiska, ryzyko związane z zarządzaniem pracownikami oraz ryzyko związane z bezpieczeństwem.

Jaki jest mój pierwszy krok?

Pierwszym krokiem w zarządzaniu ryzykiem dla firm jestocena . Kiedy masz zamiar zdecydować, czy jesteś skłonny podjąć ryzyko dla swojej firmy, ważne jest, aby znać jego zakres i znaczenie. Można to zrobić poprzez proces oceny.

Rozpoczynając proces oceny należy najpierw zidentyfikować wszystkie potencjalne ryzyka i uszeregować je według znaczenia dla biznesu. Łatwym sposobem na zrobienie tego będzie rozważenie konsekwencji i prawdopodobieństwa każdego potencjalnego ryzyka. W większości przypadków sama ta część wystarczy, aby pomóc w monitorowaniu ryzyka i zaproponować właściwe rozwiązania.

Jeśli jednak myślisz o rozszerzeniu swojej działalności, możesz rozważyć nabycie odpowiednich narzędzi, które pomogą Ci i oczywiście wziąć kilka kursów zarządzania ryzykiem dla firm. Znalezienie odpowiednich informacji będzie cenne, gdy przyjdzie czas na spotkanie i poradzenie sobie z potencjalnym ryzykiem.

Istnieje wiele sposobów na znalezienie odpowiedniego narzędzia szkoleniowego do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Na przykład, finansowany przez UE projekt You-Me ma na celu zapewnienie aspirującym młodym mężczyznom i kobietom szkoleń informacyjnych i wsparcia, aby pomóc im w założeniu własnej firmy, koncentrując się na migrantach. Materiały szkoleniowe z tego projektu dotyczące zarządzania ryzykiem dla firm z pewnością mogą być bardzo pomocne dla osób chcących zbudować swój własny biznes od podstaw.

Upewnij się, że będziesz w stanie znaleźć odpowiednie informacje i materiały, które pomogą Ci założyć i prowadzić silny i stabilny biznes!

To może Cię zainteresować