Polecamy...

PROHEALTH - Zrównoważona intensywna produkcja trzody chlewnej i drobiu

26 lutego 2021

Choroby produkcyjne zagrażają zdrowiu i dobrostanowi zwierząt, powodując nieefektywność, która ma negatywny wpływ na rentowność, ślad środowiskowy, stosowanie antybiotyków i jakość produktów.
Projekt PROHEALTH będzie rozwijał zrozumienie wieloczynnikowego wymiaru patologii zwierzęcych związanych z intensyfikacją produkcji i wykorzysta to do opracowania, oceny i rozpowszechniania skutecznych strategii kontroli w celu zmniejszenia ich wpływu.


Projekt będzie dotyczył chorób produkcyjnych świń i drobiu hodowanych w szerokim zakresie intensywnych systemów UE, przy zastosowaniu zarówno epidemiologicznych, jak i doświadczalnych podejść w celu rozważenia zakresu chorób i czynników ryzyka z nimi związanych, wpływu genotypu i jego modyfikacji przez wczesne doświadczenia życiowe oraz dynamicznego wpływu środowiska na chorobę. Mechanizmy leżące u podstaw różnic w podatności na choroby będą badane na różnych poziomach. Strategie ulepszania w odniesieniu do chorób, w tym śmiertelności noworodków, zaburzeń jelitowych i oddechowych, chorób nóg i zaburzeń metabolicznych będą oceniane w badaniach na skalę gospodarstwa, a dane z różnych systemów będą wykorzystywane do modelowania całego łańcucha społeczno-ekonomicznych skutków stanów chorobowych i ich łagodzenia.
Konsorcjum posiada wiedzę z zakresu nauk weterynaryjnych i epidemiologii, fizjologii i immunologii, genetyki, żywienia, socjoekonomii, dobrostanu i produkcji trzody chlewnej i drobiu. 10 partnerów akademickich, 1 stowarzyszenie, 4 partnerów przemysłowych i 7 partnerów z sektora MŚP obejmuje cały europejski zasięg geograficzny w celu uzyskania istotnych danych epidemiologicznych i przetestowania interwencji w różnych warunkach produkcyjnych.
Działania upowszechniające obejmą wszystkich interesariuszy w łańcuchu żywnościowym i stworzą nowe narzędzia e-learningowe. PROHEALTH dostarczy nowatorskich metod diagnostycznych w zakresie skłonności do rozwoju chorób produkcyjnych i ich występowania oraz wieloczynnikowych strategii poprawy, które mogą być zastosowane do produkcji lepszej jakości produktów w sposób przyjazny dla dobrostanu zwierząt oraz poprawy konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju systemów hodowli trzody chlewnej i drobiu w UE.

Koordynator:
Uniwersytet Newcastle, Wielka Brytania

Partnerzy:

 • accelopment Schweiz AG, CH
 • Aviagen Ltd, UK
 • Conseil et Compétences en Productions Animales (CCPA Group), FR
 • Coren S.C.G., ES
 • Europejskie Forum Hodowców Zwierząt Gospodarskich, NL
 • Uniwersytet w Gandawie, BE
 • Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), FR
 • JSR Genetics Ltd., UK
 • MTT Agrifood Research Finland, FI
 • Poultry Health Services Ltd., Zjednoczone Królestwo
 • PigCHAMP Pro Europa S.L., ES
 • The Danish Agriculture & Food Council, The Pig Research Centre, DK
 • The University of Nottingham, UK
 • Tivix Europe SP ZOO, PL
 • Uniwersytet w Kopenhadze, DK
 • Uniwersytet w Reading, UK
 • Vedanko BVBA, BE
 • Weterynaryjny Instytut Badawczy, CZ
 • Vitatrace Nutrition Ltd, CY
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (WULS-SGGW), PL
 • Zoetis International Services Sas, FR

To może Cię zainteresować