Polecamy...

Kodeks postępowania w zakresie promocji równości płci

24 lutego 2022

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera i przyczynia się do promowania przedsiębiorczości kobiet i równości płci, opracowując materiały szkoleniowe i internetową platformę e-learningową w ramach europejskiego projektu ERASMUS+ "Równość płci i przedsiębiorczość dla wszystkich".

Kodeks postępowania

1. Ścieżka kariery

 • Czy w swojej firmie/ instytucji/ organizacji/ szkole/ inspektoracie itp. oferujesz równe szanse dla wszystkich, w tym dla kobiet?
 • Czy w Twojej firmie/ instytucji/ organizacji/ szkole/ inspektoracie itp. kobiety zajmują najwyższe stanowiska kierownicze?
 • Czy w tym roku/miesiącu/tygodniu awansowałeś jakąś kobietę na najwyższe stanowisko?
 • Czy jesteś świadomy utrzymujących się różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz praktyk dyskryminujących kobiety w Twojej firmie/ instytucji/ organizacji/ szkole/ inspektoracie itp.
 • Czy uważasz, że kobiety stanowią niewykorzystany rynek, a dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom w zakresie elastyczności, zdolności adaptacyjnych i inteligencji emocjonalnej mogą przyczynić się do rozwiązywania współczesnych złożonych problemów naszego społeczeństwa?

2. Edukacja na rzecz Równość płci

 • Czy w Pana/Pani okręgu/regionie/lokalu są kobiety na stanowiskach dyrektorów/inspektorów generalnych/inspektorów? Ile z ogólnej liczby?
 • Czy oceny/wyniki dziewcząt i chłopców w kształceniu i szkoleniu technicznym lub zawodowym są równe pod względem sukcesu?
 • Czy wiesz, jaki procent dziewcząt/chłopców jest wchłanianych przez rynek pracy lub uczęszcza na zajęcia na uniwersytecie w ramach kierunku kształcenia w Twojej placówce?
 • Czy uważasz, że promujesz edukację techniczną i zawodową wśród dziewcząt/kobiet?

3. Organizacja pracy na rzecz równości płci

 • Czy istnieją jakieś udogodnienia, które oferujesz młodym rodzinom z dziećmi/rodzinom niepełnym (żłobek/ przedszkole/ świetlica)?
 • Czy masz plan używania neutralnego języka w komunikacji/ dokumentach/ e-mailach/ notatkach?
 • Czy posiadasz dokładny protokół dotyczący wartości równościowych/ molestowania/ mobbingu?
 • Czy w Twojej firmie/ organizacji/ instytucji/ szkole/ inspektoracie itp. istnieje specjalna komisja do monitorowania wartości równościowych?

Jeśli chcesz mieć dobrze prosperującą siłę roboczą, zastanów się, jak pomóc kobietom rozwijać się.

Teraz jest czas na podjęcie działań!

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.geea-project.eu

To może Cię zainteresować