Polecamy...

Młodzi Europejczycy... Czy czują się startupowcami?

25 kwietnia 2022

Od wybuchu światowego kryzysu gospodarczego w 2008 roku w kilku krajach europejskich znacznie wzrosła i nadal utrzymuje się bardzo wysoka stopa bezrobocia.

W ramach europejskiego projektu "StartUp-Academy: Rozwój międzynarodowego akceleratora innowacji i środowiska wsparcia dla potencjalnych młodych startupowców", w 5 krajach (Węgry, Grecja, Chorwacja, Hiszpania i Rumunia) przeprowadzono badanie na dużą skalę. Celem badania było uzyskanie jasnego i spójnego obrazu potencjału przedsiębiorczości młodych ludzi z obszarów wiejskich.

Projekt europejski "StartUp-Academy: Developing International Innovation Acceleration and Supporting Environment for potential young Startuppers" ma na celu opracowanie, przetestowanie i wdrożenie środowiska wsparcia dla młodych bezrobotnych osób z pomysłami na przedsiębiorczość, ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających w regionach oddalonych, o ograniczonym dostępie do edukacji, szkoleń i zasobów.

W celu przeprowadzenia badania w Grecji Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości zebrał 100 kwestionariuszy od młodych ludzi w wieku 18-35 lat. Z uzyskanych wyników wyciągnięto kilka interesujących wniosków. Jednym z najważniejszych jest to, że 31% respondentów chciałoby założyć własną innowacyjną firmę w ciągu najbliższych 10 lat, a 33% respondentów chciałoby w ciągu najbliższej dekady pracować jako menedżer w zagranicznej firmie za granicą.

Podczas drugiego spotkania ponadnarodowego, które odbyło się w mieście Skrad w Chorwacji, 20 czerwca 2017 r., partnerzy projektu z Węgier, Grecji, Chorwacji, Rumunii i Hiszpanii omówili i uzgodnili najważniejsze procedury, które zostały już wykonane, oraz ustalili kolejne etapy projektu.

W ciągu najbliższych tygodni zostaną opublikowane szczegółowe wyniki ankiety, z którą skontaktowano się w 5 krajach.

Śledź nas na mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!

Strona internetowa: www.startupacademyproject.eu

Twitter: @startupacademy4

Facebook: StartUpAcademyEU

To może Cię zainteresować