Polecamy...

Raport na temat "Mapowanie techniki żywego laboratorium".

17 marca 2022

Ruch żywych laboratoriów, dzięki swoim metodologiom i narzędziom, zyskuje na znaczeniu w skali globalnej jako podejście do rozwoju gospodarczego i społecznego w skali lokalnej i regionalnej, dając wszystkim uczestnikom poczwórnej spirali innowacji ogromne możliwości rozwoju obszarów wiejskich, miejskich i regionalnych. Od organizacji rządowych, instytucji szkolnictwa wyższego i organizacji obywatelskich po duże firmy i MŚP, które przyłączają się i demonstrują nową rolę w promowaniu i ułatwianiu innowacji w przypadku projektu LIVERUR oraz zwiększaniu jego trwałej konkurencyjności.

Żywe Labor atoria to składają się z heterogenicznych podmiotów, zasobów i działań, które umożliwiają i i wspierają innowacje na wszystkich etapach cyklu życia, a wszystkie współpracują w celu tworzenia, prototypowania, walidacji i testowania nowych technologii, usług, produktów i systemów w rzeczywistych kontekstach.

W ramachprojektu"LIVERUR: Koncepcja badań w żywym laboratorium na obszarach wiejskich"opracowanoraport "Mapowanie techniki żywego laboratorium". Celem raportu jest konceptualizacja techniki "żywego laboratorium" zgodnie z czterema filarami projektu LIVERUR :

  • Środowisko i Odporność,
  • Zasoby Efektywność - skuteczność i zarządzanie,
  • Konkurencyjność MŚP i wiejskich łańcuchów wartości,
  • otwartość na nowe rynki i technologie.

Model cyklu Living Lab przedstawia społeczności użytkowników LIVERUR społeczności LIVERUR sposób na sprostanie wyzwaniu: jak wdrożyć gospodarkę obiegową gospodarki cyrkularnej na terytoriach pilotażowych poprzez zastosowanie modelu partycypacyjnego, sterowanego przez użytkowników model techniki Living Lab. W odniesieniu do metodologii Living Lab, podejście etapowe podejście pomaga zadawać właściwe pytania, podążać za procesem proces innowacji, a jak wspomniano wcześniej, w szczególności pytanie dotyczące dostępnych alternatyw jest użytecznym ćwiczeniem/pilotażem myślowym na w docelowych obszarach.

Jakie alternatywy są istotne w cyrkulacyjnych innowacjach na obszarach wiejskich? Dowiedz się, czytając raport!

Kilka słów o Projekt LIVERUR:

LIVERUR to pionierski projekt H2020, który dotyczy koncepcji living koncepcje żywych laboratoriów, gospodarki cyrkulacyjnej i tworzenia nowych modeli biznesowych w społecznościach społeczności wiejskich w Europie i poza nią. Krótkoterminowym celem projektu LIVERUR jest pogłębienie wiedzy na temat modeli biznesowych rozwijających się na wiejskich, w tym zrozumienie ich potencjału w przyszłości przy użyciu wielu narzędzi, takich jak ankiety i raporty. Ponadto projekt ma na celu wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich wraz z wysokim wpływem na szerokie spektrum działalności rolniczej, przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy, doskonalenia umiejętności cyfrowych cyfrowych, gospodarkę wspólną i cyrkularną, a także nowe modele biznesowe i prototypy prototypów dla lepszego podejmowania decyzji i zaangażowania społeczności.

Aby zapoznać się z raportem dotyczącym zidentyfikowanych słabych stron i wyzwań, kliknij tutaj.

Więcej informacji o projekcie, jego celach i działaniach można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej http://www.liverur.eu/.

To może Cię zainteresować